SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019 (11/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Than nhiệt chiếm tỉ lệ dưới 60% trong các nguồn năng lượng được sử dụng tại Trung Quốc
2. Bayan Resources, Indonesia thiếu hụt xà lan xếp hàng do mớn nước thấp
3. Tình trạng thiếu hụt than kéo dài tại các NMNĐ Ấn Độ chính thức kết thúc

BẢN TIN THAN NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2019: