SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2019 (11/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Sản lượng than của Coal India từ đầu năm tài chính đến nay tăng 6,6% so với năm trước
2. Nam Phi xuất khẩu 4,87 triệu tấn than nhiệt trong tháng 1
3. Công ty khai thác than PTBA được đề nghị chuyển đổi than thành LPG

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2019: