SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2018 (08/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Sản lượng than của Glencore trong quý I ổn định so với cùng kỳ năm 2017
2. Giá than nhiệt của Indonesia hồi phục trở lại
3. Số lượng tàu than xuất cảng tại Colombia tăng

180504-than_vie