SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. KOWEPO tìm mua 228.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 5 đến tháng 7
2. Korea South East Power tìm mua 450.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 5- tháng 6
3. Sản lượng than của SCCL trong năm tài chính 2018-2019 đạt 64,41 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước

BẢN TIN THAN NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2019: