SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2019 (07/08/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 05 THÁNG 8

  1. Tổng sản lượng than khai thác trong quý II của Anglo American đạt 15,3 triệu tấn, tăng 14%
  2. Giá than nhiệt tại Châu Âu có xu hướng tăng do mùa hè nắng nóng
  3. Quốc gia đầu tiên từ chối áp dụng IMO 2020

31-07-2019-pv-power-fuel