SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2019 (09/09/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2019
1. Các cuộc kiểm tra an toàn mỏ tại Trung Quốc không tác động lớn lên giá than
2. Kospo tìm mua 1,44 triệu tấn than nhiệt cho năm 2019-2021
3. Than giữ lợi thế cạnh tranh tại Ấn Độ trong khi nhu cầu tại Trung Quốc và Châu Âu giảm dần

06-09-2019-pv-power-fuel