SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018 (12/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Gần một nửa các nhà máy nhiệt điện trên thế giới hoạt động không lợi nhuận
2. Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ bác bỏ các đơn khiếu nại Coal India

BẢN TIN THAN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018: