SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018 (11/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Sản lượng than của SCCL Ấn Độ từ tháng 4 đến tháng 9 tăng 2,5% so với năm ngoái
2. Thị trường than ảm đạm khi các công ty quan sát xu hướng giá trong Tuần Lễ Vàng
3. Giá than trên thị trường vượt tầm kiểm soát sau Tuần Lễ Vàng của Trung Quốc

BẢN TIN THAN NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018: