SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin Than ngày 09 tháng 5 năm 2017 (09/05/2017)

Tóm tắt Bản tin Than ngày 09 tháng 5 năm 2017:
1. Giá than nhiệt Indonesia giảm do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc;
2. Sản lượng than của Glencore tăng trong Quý I;
3. Nếu đi vào hoạt động, nguồn cung khổng lồ từ mỏ than Carmichael của Adani có thể ảnh hưởng xấu đến giá than.

Xem chi tiết: 09-05-17-pv-power