SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2018 (04/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2018
1. New Hope gặp thêm rào cản trong việc mở rộng mỏ New Acland
2. Petronas bán thùng hàng LNG đầu tiên trên sàn giao dịch trực tuyến
3. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 2 triệu tấn than trong tháng 4

180601-vn