SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2018 (14/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Giá than Nam Phi tăng mạnh trong ngày thứ 4
2. Ukrane tăng cường nhập khẩu than trong 4 tháng đầu năm
3. Công ty East- West Power đấu thầu mua 980.000 tấn than giao tháng 7, 8

180510-than_vie