SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 (14/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Bắt giữ 1 tàu chở than của Triều Tiên
2. Than tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chính của Queensland
3. Indonesia sẽ là thị trường than lớn để Việt Nam nhập khẩu phục vụ sản xuất điện

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019: