SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2018 (10/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2018
1. Giá than Úc độ tro cao dao động trong mức 60-65 USD/tấn FOB
2. Thiếu hụt các dự án than mới khiến giá than có khả năng tăng
3. Khối lượng than vận chuyển qua Indian Railway trong tháng 7 tăng 8,7% so với năm trước

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2018