SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2018 (12/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Bumi giảm sản lượng trong kế hoạch năm 2018
2. Nga tiếp tục xuất khẩu than qua Triều Tiên
3. Sản lượng than của Ukraine trong tám tháng đầu năm giảm 6,5% so với năm ngoái.

BẢN TIN THAN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2018