SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2019 (23/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Sản lượng than của Indonesia trong năm 2018 đạt 456 triệu tấn, tăng 1% so với năm ngoái
2. Sedgman của CIMIC thắng hợp đồng EPC cho dự án phát triển mỏ Byerwen của QCoal
3. Sản lượng và xuất khẩu than trong năm 2018 của Nga đạt mức cao nhất trong nhiều năm

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2019: