SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2019 (21/06/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2019
1. Ukraine tăng cường nhập khẩu than
2. Singareni Collieries (Ấn Độ) vượt chỉ tiêu sản lượng than khai thác và offtake trong tháng 4 và tháng 5
3. Khối lượng than xuất khẩu từ Gladstone trong tháng 5 sụt giảm mạnh do nhu cầu tại Trung Quốc, Nhật Bản thấp

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2019