SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2019 (16/07/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2019
1. Nhật Bản thử nghiệm phối trộn than Newcastle độ tro cao cho NMNĐ
2. Bộ trưởng Tài nguyên Nam Phi ưu tiên bảo vệ than khỏi năng lượng tái tạo
3. Giá dầu giảm nhẹ trong đầu tuần do ảnh hưởng của nền kinh tế

BẢN TIN THAN NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2019