SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018 (14/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2018:
1. Ngành than Ấn Độ thu hút các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài
2. Rio Tinto rời khỏi ngành than
3. Bộ trưởng Nam Phi kêu gọi giải quyết nhanh chóng vấn đề tại mỏ Optimum

Xem chi tiết tại: 180312-than_vie