SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Dự án than của New Hope (Australia) được thông qua giấy phép môi trường
2. Trung Quốc nỗ lực chuyển đổi nhiên liệu than trong năm 2018
3. Danh sách những nước sản xuất nhiệt điện lớn nhất thế giới

BẢN TIN THAN NGÀY 13 THÁNG 03 NĂM 2019: