SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2018 (16/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2018:
1. Sản lượng than của Bukit Asam năm 2017 tăng 24% so với năm 2016
2. Các cảng lớn của Ấn Độ tiếp nhận 85,57 triệu tấn than nhiệt trong năm trước
3. Giá HBA tháng 3 ở mức 101,86 USD/tấn

Xem chi tiết tại:180315-than_vie