SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2018 (16/10/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. TerraCom ký hợp đồng cung cấp than một năm từ mỏ than nhiệt Blair Athol
2. Cơ quan quản lý tại Australia yêu cầu cảng Newcastle cắt giảm phí cho Glencore
3. Trong tháng 9, khối lượng than giao dịch phái sinh thông qua CME đạt 115 triệu tấn, giảm 21% so với năm ngoái

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2018: