SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2019 (16/07/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2019
1. Nhu cầu tiêu thụ than nhiệt của Trung Quốc sẽ giảm khi đường dây truyền tải điện mới đi vào hoạt động
2. Mỹ xuất khẩu 8,24 triệu tấn than trong tháng 5, giảm 5,8% so với năm ngoái
3. Đột phá công nghệ của Hàn Quốc có thể thay đổi nền công nghiệp nhiên liệu sinh học mãi mãi

BẢN TIN THAN NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2019