SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin Than ngày 16 tháng 5 năm 2017 (16/05/2017)

Tóm tắt Bản tin Than ngày 16 tháng 5 năm 2017:
1. Hàn Quốc sẽ tạm thời đóng cửa 10 NMNĐ vào tháng 6;
2. Noble dự kiến ngừng sử dụng chỉ số giá Newcastle;
3. Nguy cơ dư thừa nguồn cung than trên thị trường toàn cầu.

Xem chi tiết: 16-05-17-pv-power