SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2019 (22/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Nhu cầu nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc giảm mạnh do vấn đề chính trị
2. Than nhiệt Nga thu hút sự quan tâm của khách hàng Trung Quốc
3. Taipower tìm mua 720.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 6 đến tháng 9

BẢN TIN THAN NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2019: