SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2018 (18/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Nguồn cung khan hiếm khiến giá than Nam Phi tiếp tục tăng
2. Cảng than mới tại Black Sea sẽ ảnh hưởng đến thị phần của các nhà cung cấp than ngoài Nga
3. Tâm lý lạc quan trên thị trường Châu Á khiến giá than tăng cao

17-05-18-pv-power