SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018 (17/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Glencore quay trở lại các cuộc đàm phán với Nhật Bản
2. Coal India đề xuất chính sách xuất khẩu than trước khi thực hiện hợp đồng
3. Cảng Gladstone xuất khẩu 5,35 triệu tấn than trong tháng 8

BẢN TIN THAN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2018: