SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018 (26/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Chính quyền Trung Quốc thắt chặt các quy định kiểm soát nhập khẩu than
2. Triển vọng thị trường than nhiệt trong quý IV ảm đạm khi Trung Quốc thắt chặt các quy định kiểm soát nhập khẩu than
3. Giá than nội địa Trung Quốc giao lẻ biến động

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018