SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018 (19/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Eskom đối mặt với tình trạng thiếu hụt than
2. Nhiều công ty than Indonesia gặp khó khăn trong sản xuất
3. Taipower hủy gói thầu mua than do giá chào cao

BẢN TIN THAN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2018