SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Khối lượng than Nga xuất khẩu trong tháng 2 giảm còn 13,91 triệu tấn
2. Không còn nhà máy điện nào của Ấn Độ rơi vào tình trạng thiếu than khẩn cấp
3. Lượng than nhiệt giao dịch phái sinh trong tháng 2 chỉ đạt 76,2 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2019: