SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. CIL được yêu cầu phải đảm bảo các NMNĐ Ấn Độ có đủ than để vận hành 20 ngày
2. Wollongong Coal, Úc buộc phải tạm dừng hoạt động để xem xét rủi ro
3. Tập đoàn Xi măng Đài Loan kết luận gói thầu mua than Nga 5.500 NAR cho tháng 5

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2019: