SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018 (29/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018
1. Banpu dự báo giá than toàn cầu cao đến hết năm nay
2. Exxaro, Nam Phi giảm xuất khẩu than trong nửa đầu năm 2018
3. Ukraine tăng cường nhập khẩu than trong 7 tháng đầu năm

BẢN TIN THAN NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2018