SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018 (26/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Hồ sơ mời thầu: Taipower tìm mua 1,2 triệu tấn than Australia và Indonesia
2. Lượng than nhiệt dự trữ của Ấn Độ tăng nhẹ sau lễ hội Diwali
3. Lượng than dự trữ tại sáu nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc tăng 1,2% so với tuần trước

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018