SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018 (26/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Lượng than nhập khẩu trong tháng 5 của các NMNĐ Ấn Độ giảm 2% so với năm ngoái
2. Giá trong hợp đồng than nhiệt Châu Âu giảm do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
3. Nguồn cung cho thị trường than nhiệt Châu Âu khan hiếm

BẢN TIN THAN NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2018