SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2018 (31/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ giảm nhập khẩu than trong tháng 4
2. Tổng lượng than nhập khẩu trong kho cảng tại Bohai Trung Quốc tăng so với tuần trước
3. Số lượng tàu chờ làm hàng tại cảng than PWCS tăng lên 10 tàu trong tuần này

180523-vn