SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2019 (26/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Lượng than nhập khẩu của Coal India tăng 9% lên 234 triệu tấn trong năm 2019
2. Lượng than xuất khẩu từ cảng Gladstone hồi phục trong tháng 3

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2019: