SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2018 (30/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Chi phí vận tải tăng tạo áp lực lên giá than giao đến Trung Quốc
2. Giá thầu mua than Indonesia giảm
3. Mechel thoát nợ, đạt lợi nhuận ròng trong quý II

ban-tin-than-ngay-23-thang-8-nam-2018