SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 (01/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Trung Quốc trở thành nhà tài trợ chính cho các NMNĐ ở nước ngoài
2. Thị trường than nhiệt Trung Quốc tạm ngừng giao dịch trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới
3. Sản lượng trong năm 2018 của Yancoal Úc đạt 50 triệu tấn, tăng 59% so với năm ngoái

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019: