SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2019 (11/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2019:
1. Các NMNĐ của Eskom liên tục vượt mức giới hạn ô nhiễm
2. Sản lượng than khai thác của Makomo Resources sẽ tăng do nhu cầu điện tăng cao
3. Mức nhập khẩu than của Thái Lan trong tháng 1 đạt 2,2 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2019: