SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2018 (02/05/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2018
1. Sản lượng than của Universal ổn định trong quý I
2. Sản lượng than nhập khẩu của Thái Lan trong tháng 3 giảm xuống còn 1,96 triệu tấn
3. Giá than nhiệt Châu Á tăng nhờ tâm lý tích cực trên thị trường

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2018