SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2018 (28/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Chính phủ Ấn Độ đề nghị các công ty điện nhập khẩu than để bù đắp thiếu hụt
2. Cảng biển Taman mở đường cho than Nga vào Địa Trung Hải
3. Thị trường Địa Trung Hải hấp dẫn các công ty than

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2018