SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2018 (27/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Cảng Ust Luga, Nga xuất khẩu 15 triệu tấn than trong tám tháng đầu năm 2018
2. Các nhà máy điện Ấn Độ nhập khẩu 4,94 triệu tấn than trong tháng 8
3. Thái Lan nhập khẩu 2,46 triệu tấn than trong tháng 8

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2018: