SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019:
1. Sojitz mua lại mỏ than của BHP
2. Chính quyền Trung Quốc yêu cầu kiểm tra an toàn các mỏ than nghiêm ngặt hơn sau khi xảy ra tai nạn tại một nhà máy hóa chất
3. Nhu cầu sử dụng than trên thế giới tăng 0,7% trong năm 2018, chủ yếu tại thị trường Châu Á

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2019: