SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019 (30/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Ấn Độ nhập khẩu 21 triệu tấn than trong tháng 4, tăng 13% so với năm ngoái
2. Kospo đấu thầu mua 960.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2021
3. Nam Phi bắt đầu áp dụng thuế phát thải mới

BẢN TIN THAN NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2019: