SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018 (06/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Công ty Điện lực Đông Nam của Hàn Quốc tìm mua 260.000 tấn than Australia giao trong tháng 1/2019
2. Các công ty thương mại than Châu Âu nghi ngờ nhu cầu nhập khẩu than tại thị trường Trung Quốc
3. Sản lượng than nội địa Trung Quốc có thể tăng trong năm nay

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2018: