SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2018 (30/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2018;
1. Thị trường than Châu Á bất ngờ với diễn biến mới từ Trung Quốc
2. Các công ty than hướng đến thị trường Châu Âu thay thế cho Trung Quốc
3. Taipower mua 640.000 tấn than nhiệt Nam Phi từ Glencore

ban-tin-than-ngay-30-thang-8-nam-2018