SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018 (06/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Lượng than các nhà máy điện Ấn Độ nhập khẩu trong tháng 7 đạt 4,44 triệu tấn
2. Phần Lan tiêu thụ 1,8 triệu tấn than nửa đầu năm 2018
3. Universal đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm tài chính 2017-2018

BẢN TIN THAN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2018