SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2018 (11/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Giá than nhiệt trung bình đạt 98 USD/tấn trong năm 2018
2. Nhu cầu mua than nhiệt ở Trung Quốc xuống thấp trong khi đồng NDT suy yếu
3. Sản lượng than thương phẩm của Blair Athol từ tháng 4 đến tháng 6 thấp hơn dự kiến

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2018