SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2018 (16/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Khối lượng than trung chuyển tại các cảng Ấn Độ trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 10 tăng 24% so với năm ngoái
2. Hai cảng than của lớn nhất của Nga đã trung chuyển 37,3 triệu tấn than nhiệt trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 10
3. Lượng than xuất khẩu của Nam Phi trong tháng 8 đạt 6,6 triệu tấn

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2018: