SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2018 (22/10/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Lượng than nhập khẩu trong tháng 9 của Việt Nam tăng 106% so với năm ngoái và đạt gần 2 triệu tấn, lượng than xuất khẩu giảm 49%
2. NTECL, Ấn Độ tìm mua 850.000 tấn than nhập khẩu
3. Nhu cầu mua than độ tro cao giảm tại thị trường Trung Quốc khiến các than Australia phái chuyển hướng đến Châu Âu và Châu Phi

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2018: