SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2019 (11/03/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2019:
1. Khối lượng than nhiệt xuất khẩu của Indonesia trong năm 2018 đạt 267,7 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2017
2. Tại nạn tại mỏ Nội Mông có thể ảnh hưởng đến thị trường than nhiệt nội địa
3. Indonesia sẽ có lợi từ việc kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc tới than Australia

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2019: